Vì Sao Cần Phải Có “Tiếp Thị Qua Hương Thơm”??

𝐒𝐜𝐞𝐧𝐭 𝐌𝐚𝐫𝐤𝐞𝐭𝐢𝐧𝐠 – Hình thức tiếp thị bất kỳ doanh nghiệp nào cũng cần phải có hiện nay

 

Trong môi trường kinh doanh cạnh tranh ngày nay, việc tạo ra những trải nghiệm đáng nhớ với người tiêu dùng là rất quan trọng. Điều này giúp doanh nghiệp có thể giành được chi tiêu của người tiêu dùng và lòng trung thành của họ với thương hiệu lâu dài.

 

Khứu giác là giác quan mạnh mẽ nhất – 75% cảm xúc đến từ khứu giác! Bằng cách sử dụng mùi hương, các thương hiệu có thể tiếp cận với người tiêu dùng ở mức độ cảm xúc sâu sắc hơn, dẫn đến trải nghiệm đáng nhớ hơn.

 

Mùi hương thu hút khách hàng mới, tăng doanh số bán hàng, nâng cao nhận thức về giá trị, đồng thời mở rộng nhận diện thương hiệu và sự hài lòng của khách hàng.

 

Tiếp thị mùi hương không chỉ đơn thuần là việc khuếch tán hương thơm dễ chịu trong không gian. Đó là nghệ thuật lấy bản sắc thương hiệu, thông điệp tiếp thị, đối tượng mục tiêu của doanh nghiệp và tạo ra hương thơm để làm nổi bật những giá trị này.