ROSE & WHITE MUSK

Hương đầu: Mixed Berries, Saffron

Hương giữa: Rose

Hương cuối: Patchouli, Oud, Amber

Liên hệ