PEAR & FRESSIA

Hương đầu: Lemon Green

Hương giữa Floral Rose

Hương cuối: Woody

Liên hệ