HM NO.1 – Eau De Rhubarbe Ecarlate

Intensity: 5

  • Hương đầu: Rhubarb, Blackcurrant, Mandarin, Lemon
  • Hương giữa: Rhubarb, Peony, Jasmine
  • Hương cuối: Musky, Amberry, Woody
Liên hệ