BB BRITISH

Hương đầu: Green Citrus

Hương giữa: Rose Herbal

Hương cuối: Woody Vanilla

Liên hệ