WHITE TEA

Hương đầu: Citrus Lemon

Hương giữa: Floral Rose

Hương cuối: Woody Amber

Liên hệ