TEA GARDEN

Hương đầu: Bergamot Green

Hương giữa: Rose Ylang Ylang

Hương cuối: Woody

Liên hệ