KD 160 ion

Tính năng:

  • Cài đặt chế độ hoạt động
  • Thay đổi mùi hương tùy ý
  • Khuếch tán: 50m2/ 150m3
  • Dung tích tinh dầu: 170ml
  • Kích thước: 210x240x92 mm
  • Trọng lượng: 3.2kg
  • Có kết nối HVAC
  • Nhìn được định mức dầu
Liên hệ